Menu Zavřeno

Vzdělávání

Naši lékaři se pravidelně účastní domácích i zahraničních vzdělávacích akcí.  Na většině z nich vykazujeme aktivní účast formou přednášek či posterů. Například v roce 2019 jsme na celostátních nebo zahraničních kongresech prezentovali 15 sdělení (4 jako spoluautoři), v roce 2017 8 sdělení mj. 2x na World Congres of Neurology (Kyoto), 3x na European Stroke Organization Conference (Praha), 1x na celostátním cerebrovaskulárním semináři a 2x na lékařském večeru ČLS JEP. Za posledních deset let byly na oddělení realizovány 2 granty, 4 edukativní a inovativní projekty a 17 randomizovaných klinických studií.

Podkrušnohorské elektrofyziologické dny

Pravidelné roční setkávání elektromyografistů pořádané naším oddělením na Červeném Hrádku u Jirkova pod záštitou předních českých odborníků v elektromyografii. V roce 2019 jsme organizovali v pořadí již 25. ročník věnovaný profesionálním a toxickým neuropatiím. V roce 2020 byl 26.ročník zrušen bez náhrady s ohledem na epidemiologickou situaci.

hradek

Vzdělávání lékařů

V rámci oddělení každý měsíc pořádáme ústavní semináře na vybrané aktuální téma. Jednou za rok organizujeme workshop pro zdravotnickou záchrannou službu a podílíme se na krajských neurologicko-neurochirurgických seminářích. Každý rok připravujeme jeden z lékařských večerů pod záštitou okresní lékařské komory.

Vzdělávání zdravotních sester

Od roku 2017 pořádáme ústavní sesterské vzdělávací semináře, na kterých se podílí nejen lékaři oddělení, ale i samotné sestry. V současnosti se sestry JIP účastní pravidelných školení a workshopů v cerebrovaskulární při QASC (Quality in Acute Stroke Care) k získání mezinárodně platného certifikátu iktové sestry. Kurz je pořádán Komplexním cerebrovaskulárním centrem v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem a Angels Initiative.