Menu Zavřeno

Struktura oddělení

Neurologické oddělení v Chomutově se skládá ze tří částí – z lůžkových oddělení (JIP, standardní stanice), ambulancí s poradnami a infúzním stacionářem a z laboratorního komplementu (elektrofyziologické laboratoře, spánková laboratoř a neurosonologie). Specificky jsou vymezeny tři funkční celky s nadregionálním přesahem působnosti – iktové centrum, pracoviště spánkové medicíny a regionální centrum diagnostiky a léčby spasticity.

Lůžkové stanice

Standardní lůžková stanice

Staniční sestra: Pavlína Marková

Telefon: 474 447 491

Standardní lůžková stanice má 30 akutních lůžek ve 14 pokojích, z toho jeden pokoj je jednolůžkový s nadstandardním vybavením. Součástí standardního oddělení je expektační pokoj se dvěma lůžky pro akutní pacienty v ústavní pohotovostní službě. Na akutních lůžkách jsou hospitalizováni pacienti, jejichž stav neumožňuje vyšetření a léčbu v domácích podmínkách, a zároveň není přítomné selhávání základních životních funkcí. K dispozici je bezplatná pacientská síť Wi-Fi k přístupu na internet.

odd

Jednotka intenzivní péče (JIP)

Vedoucí lékař: MUDr. Alena Táboříková
Staniční sestra: Petra Pöschlová

Telefon: 474 447 239

Lůžkové pracoviště intenzivní péče je tvořeno 8 monitorovanými lůžky. Jedno lůžko je umístěné v izolačním boxu, dvě lůžka jsou na samostatném pokoji a zbytek v centrálním sále. Součástí JIP je izolovaný pokoj spánkové laboratoře. Na jednotce intenzivní péče jsou hospitalizováni pacienti s hrozícím či probíhajícím selháním životních funkcí. V roce 2018 bylo na JIP hospitalizováno celkem 442 pacientů.

JIP

Ambulance, poradny a infuzní stacionář

Specializované poradny

Areál nemocnice, budova D, 4.patro
Ordinační doba 08:00 – 15:00 hod, polední pauza 12:00 – 12:30 hod

Sestra: Michaela Wittmanová
Telefon: 474 447 283

Upozornění: Objednávání do specializované poradny na základě doporučení praktického lékaře či ambulantního specialisty osobně či telefonicky od 8 do 10 hodin.

Poradna neurovaskulární
prim. MUDr. Jiří Neumann, MUDr. Alena Táboříková, MUDr. Pavlína Josefíková

Poradna se zabývá diagnostikou, léčbou a prevencí cévních onemocnění mozku. Dispenzarizováni jsou zejména pacienti po cévních mozkových příhodách (mrtvicích) s funkčními následky, kteří vyžadují další neurologické sledování a péči. 


Poradna epileptologická
MUDr. Lenka Hönigová, MUDr. Helena Rytířová

V poradně jsou dispenzarizováni pacienti s proběhlým epileptickým záchvatem nebo již s diagnostikovanou epilepsií. 


Poradna pro extrapyramidová onemocnění
prim. MUDr. Jiří Neumann

V poradně jsou diagnostikováni, léčeni a sledováni pacienti s mimovolními (vůlí neovlivnitelnými) poruchami hybnosti. Nejčastější dispenzarizovanou diagnózou je Parkinsonova nemoc a esenciální třes.


Poradna neuromuskulární
MUDr. Petra Bodnárová

Poradna se zabývá diagnostikou a léčbou nervosvalových onemocnění, nejčastěji typu polyneuropatie nebo periferních úžinových syndromů. V rámci poradny probíhá ambulantní aplikace imunomodulační terapie (např.intravenozní imunoglobulinů – IVIG nebo cytostatik).


Poradna pro bolesti hlavy
MUDr. Milena Zdvořilá

Poradna pro bolesti hlavy diagnostikuje a léčí pacienty s komplikovanými primárními bolestmi hlavy (např.migréna), kteří nedostatečně reagují na standardní léčbu u praktického lékaře či všeobecného neurologa. 


Poradna somnologická
MUDr. Kamil Slowik

Pacienti s poruchami spánku a bdění jsou diagnostikováni a léčeni v rámci spánkového pracoviště, jehož součástí je i specializovaná poradna.

Přímé kontakty: 
web: spanek.neurocv.cz
– email: spanek@neurocv.cz
– spánkový mobil: 797 605 105 (pracovní dny, 08:00 – 12:00 hod)


Poradna neurokognitivní
MUDr. Kamil Slowik, MUDr. Milena Zdvořilá

Pacienti s demencí a jinými kognitivními poruchami (např.delirium, poruchy chování) jsou diagnostikováni a léčeni v rámci specializované kognitivní poradny.

Ambulance všeobecné neurologie

Ambulance – nemocnice

Areál nemocnice, budova D, 4.patro
Ordinační doba 08:00 – 15:00 hod, polední pauza 12:00 – 12:30 hod

Sestra: Dita Černá
Lékař: dle aktuálního rozpisu
Telefon: 474 447 771

Upozornění: Objednávání ve všední dny osobně či telefonicky od 8 do 10 hodin. Telefonické konzultace zdravotního stavu u sledovaných pacientů pouze po předchozí domluvě (například během ambulantní kontroly).

Ambulance – poliklinika

Budova polikliniky, uzel B, 5.patro
Ordinační doba 06:30 – 15:00 hod, polední pauza 12:00 – 12:30 hod

Sestra: Vlasta Nová
Lékař: dle aktuálního rozpisu
Telefon: 474 447 772

Upozornění: Objednávání ve všední dny osobně či telefonicky od 8 do 10 hodin. Telefonické konzultace zdravotního stavu u sledovaných pacientů pouze po předchozí domluvě (například během ambulantní kontroly).

Ambulance akutní neurologie

Areál nemocnice, budova D, 4.patro
Ordinační doba nepřetržitá

Sestra: Dita Černá, Michaela Wittmanová, sestry JIP a standardního oddělení
Lékař: dle aktuálního rozpisu
Telefon: 474 447 771 (07-15 hod), 474 447 491 (15-07 hod)

UPOZORNĚNÍ !!!

Ambulance je určena pouze pro akutní neurologická onemocnění, která vyžadují okamžitou lékařskou péči pro riziko z prodlení. Především se jedná o pacienty transportované rychlou záchrannou službou pro cévní mozkové příhody, epileptické záchvaty, náhle vzniklé poruchy hybnosti, citlivosti, zraku nebo bolesti hlavy nereagující na standardní domácí léčbu.

V žádné případě ambulance nenahrazuje péči praktických lékařů či běžnou lékařskou pohotovostní službu !!!

DO TÉTO AMBULANCE NENÍ MOŽNÉ SE PLÁNOVANĚ OBJEDNÁVAT !!!

Ambulance dětské neurologie

Budova polikliniky, uzel B, 3.patro
Ordinační doba 08:00 – 14:00 hod, polední pauza 12:30 – 13:00 hod
Konzilia na dětském oddělení 14:00 – 15:00 hod

Sestra: Jindřiška Hrubá
Lékař: MUDr. Renata Sušická
Telefon: 474 447 860

Upozornění: Objednávání ve všední dny osobně, telefonicky či emailem (jindriska.hruba@kzcr.eu) na základě doporučení dětské praktického lékaře nebo dětského ambulantního specialisty.
– objednávání 07:30 – 08:00 hod
– objednávání + výsledky 13:00 – 14:00 hod

Ambulance klinické logopedie

Diagnostika a rehabilitace poruch řeči a polykání u dospělých i dětských pacientů.

Areál nemocnice, budova D, 4.patro

Klinický logoped: Mgr. Petra Kadlecová
Telefon: 

Infuzní stacionář

Ambulantní infuzní terapie neuroimunologických onemocnění a závažných radikulárních syndromů.

Areál nemocnice, budova D, 4.patro
Aplikace probíhá ve všední dny od 07:00 do 13:00 hodin.

Infúzní sestra: Jaroslava Bajerová

Upozornění: Stacionář je pouze pro pacienty neurologického oddělení !!

DSC05092

Laboratorní komplement

Laboratoř elektromyografie (EMG)

Nemocnice, budova D, 4.patro

Elektromyografická laboratoř (EMG) slouží k objektivní diagnostice postižení periferních nervů, kosterních svalů a spojení mezi nimi. Kosterní svaly je možné vyšetřovat jehlovou EMG, při které je sledována elektrická aktivita přímo ve svalech. Tato metoda umožní rozlišit postižení svalu či nervu. Vyšetření vodivosti periferních nervů se provádí kondukční studií. Vyšetřují se motorické nervy (které ovládají kosterní svaly) nebo senzitivní nervy (které vedou informace o citlivosti na bolest, teplotu, polohu částí těla atd). V roce 2019 bylo provedeno celkem 1601 EMG vyšetření.

malaemg

Laboratoř evokovaných potenciálů (EP)

Nemocnice, Budova D, 4.patro

Laboratoř evokovaných potenciálů (EP) slouží k diagnostice poruch nervových drah pro hybnost, citlivost, zrak nebo sluch. Na našem oddělení bylo v roce 2019 provedeno celkem 710 vyšetření. Evokované potenciály představují odpověď nervových drah, respektive mozku na jejich podráždění zvenčí (neboli stimulaci). Vyšetření je indikováno při podezření na poškození nervové dráhy zajišťující volní hybnost (cílenou motoriku), citlivost (senzitivitu), zrak či sluchově-rovnovážné funkce.

regiosp

Laboratoř elektroencefalografie (EEG)

EEG dospělí nemocnice, budova D, 4.patro
EEG dospělí poliklinika, 5.patro
EEG děti poliklinika, 3.patro

EEG patří mezi elektrofyziologické metody, které monitorují elektrickou aktivitu mozku pomocí elektrod uložených na povrchu hlavy. Hlavní využití je v epileptologii a pomocné diagnostice poruch vědomí. V roce 2019 bylo provedeno v našich laboratořích 3123 EEG vyšetření, z toho 1065 dětských záznamů.

eeg1

Laboratoř neurosonologie

Nemocnice, budova D, 4.patro

Laboratoř neurosonologie patří do neurovaskulárního programu a je integrální součástí iktového centra. Ultrazvukové vyšetření mozkových a krčních tepen v reálném čase umožňuje posoudit funkční stav krevního zásobení mozku. Na našem oddělení bylo v roce 2019 provedeno celkem 562 vyšetření.

sonol