Menu Zavřeno

Specializovaná pracoviště

Iktové centrum

Vedoucí lékař: prim. MUDr. Jiří Neumann
Iktový telefon: veřejnosti nedostupný

 • Monitorovaná lůžka JIP
 • Akutní lůžka standardní stanice
 • Laboratoř neurosonologie
 • Neurovaskulární poradna
 • Ambulance klinické logopedie
CT

Léčba systémovou trombolýzou

U pacientů s ischemickou cévní mozkovou příhodou, kteří jsou indikováni ke specifické léčbě, podáváme intravenózní systémovou trombolýzu (IVT). Tato látka (Altepláza) podávaná ve formě injekce s navazující nitrožilní infuzí rozvolňuje akutní uzávěr tepny zásobující mozkovou tkáň a obnovuje krevní průtok postiženou oblastí.

actl (1)

V roce 2019 jsme podali celkem 112 systémových trombolýz v průměru do 15 minut od přijetí pacienta.,

Indikátory kvality za rok 2019 (*.pdf)

Indikátory kvality za rok 2018 (*.pdf)

Indikátory kvality za rok 2017 (*.pdf)

Regionální centrum diagnosticky a léčby spasticity

Vedoucí lékař: MUDr. Petra Bodnárová
Telefon EMG laboratoř: 474 447 287

 • Laboratoř elektromyografie
 • Nervosvalová poradna
malaemg

Spasticita představuje abnormálně zvýšené svalové napětí, které omezuje aktivní pohyb a může způsobovat pacientovi bolest. Dystonii můžeme vnímat jako křečovité kroutivé pohyby na různých částech těla. Centrum, jako jediné pracoviště v Ústeckém kraji, využívá lokální léčbu botulotoxinem pod EMG kontrolou a ultrazvukovou navigací. V roce 2019 bylo provedeno 280 aplikací.

Důležitou součástí péče o pacienty s již rozvinutou poruchou pohybu je rehabilitace. Využíváme spolupráce s rehabilitačním oddělením a se specializovanými rehabilitačními ústavy. Fyzioterapeutky mohou ve vybraných případech docházet za pacienty do domácího prostředí. Ke zlepšení mobility indikujeme kompenzační pomůcky (například rollátory, mechanické či elektrické invalidní vozíky).

Pracoviště spánkové medicíny

Vedoucí lékař: MUDr. Kamil Slowik
Spánkový telefon: 797 605 105

 • Monitorovací pokoj na JIP
 • Spánková lůžka standardního oddělení
 • Spánková poradna
 • Ventilační poradna

Více informací na webových stránkách www.spanek.neurocv.cz

spapokoj