Menu Zavřeno

Pro pacienty

Spektrum péče

Neurologické oddělení je součástí Nemocnice Chomutov, odštěpného závodu Krajské Zdravotní a.s. Oddělení je akreditované pracoviště druhého typu pro postgraduální a předatestační vzdělávání lékařů (včetně rezidentských míst a odborných stáží) a středního zdravotnického personálu). Primární regionální působnost našeho oddělení zahrnuje cca 200 000 obyvatel z celého okresu Chomutov, oblasti Žatecka a Podbořanska. Nadregionální přesah mají specializovaná pracoviště.

V roce 2019 bylo přijato k hospitalizaci 1 517 pacientů, především s cévní mozkovou příhodou, epileptickými záchvaty nebo s nádory nervového systému. V ambulancích během řádné pracovní doby bylo provedeno více než 11 000 neurologických vyšetření, z toho řádově pětina v ambulanci dětské neurologie.

Cévní onemocnění mozku

Diagnostika a léčba pacientů s akutní cévní mozkovou příhodou nebo mozkovou žilní trombózou. Při našem oddělení je ustanovené akreditované centrum vysoce specializované péče pro pacienty s iktem (iktové centrum).

Neurodegenerativní onemocnění

Diagnostika a symptomatická léčba neurodegenerativní procesů, zahrnující především parkinsonské a dyskinetické syndromy (např.Parkinsonova nemoc, multisystémová atrofie).

Dětská neurologie

Diagnostika a léčba celého spektra neurologických onemocnění dětí od narození po dovršený 18.rok věku s užším zaměřením na dětské epilepsie.

Bolesti hlavy

Diagnostika a léčba komplikovaných primárních bolestí hlavy (především migrény a cluster headache) nebo sekundárních bolestí hlavy po cévních mozkových příhodách či úrazech.

Poruchy spánku a bdění

Diagnostika a léčba onemocnění vázaných na spánek (nejčastěji obstrukční spánkové apnoe nebo nespavosti). Součástí oddělení je specializované pracoviště spánkové medicíny.

Epilepsie

Diagnostika a léčba epileptických i neepileptických záchvatů. Dispenzarizace pacientů s veškerými typy epilepsií.

Onemocnění periferních nervů a svalů

Diagnostika a léčba onemocnění periferního nervového systému a kosterních svalů (například polyneuropatie, myastenia gravis, amyotrofická laterální skleróza).

Bolesti zad s neurologickými příznaky

Diagnostika a léčba radikulárních syndromů s výpadem citlivosti nebo hybnosti na postižené končetině, případně se syndromem kaudy nebo postižením míchy (myelopatií).

Onemocnění vyšších nervových funkcí

Diagnostika a terapie pacientů s degenerativně i nedegerativně podmíněnou demencí nebo izolovanou kognitivní poruchou (poruchy paměti, zrakově-prostorové orientace, pozornosti, sociálních dovedností).

Vybavení standardní lůžkové stanice

Standardní lůžkové pokoje obsahují dvě nebo tři lůžka. Toaleta je vždy společná dvěma sousedícím pokojům. Sprcha je společná pro celou standardní lůžkovou stanici. Na každém pokoji je:

 • Klasická či polohovatelná postel s nočním stolkem
 • Jídelní stůl se židlemi
 • Zamykatelné skříně na oblečení
 • Umyvadlo se zrcadlem
 • Televize
 • Volně dostupná Wi-Fi

Nadstandardní pokoj je jednolůžkový a je zpoplatněn dle platného ceníku (aktuálně 500 Kč/den), obsahuje:

 • Polohovatelná postel s nočním stolkem
 • Sedací souprava se stolem
 • Jídelní stůl s židlemi
 • Zamykatelná skříň na oblečení
 • Televize, radio a telefon
 • Volně dostupná Wi-Fi
 • Lednice
 • Umyvadlo se zrcadlem, sprchový kout
 • Toaleta
Pokoj na standardní lůžkové stanici
Standardní lůžková stanice
Nadstandardní pokoj

Společenská místnost na standardním oddělení plní funkci jídelny a odpočinkové místnosti s následujícím vybavením:

 • Jídelní stoly s židlemi
 • Sedací souprava se stolem
 • Společná lednice
 • Společná mikrovlnka
 • Společná televize
 • Knihovna (knihy, časopisy)
Společenská místnost