Menu Zavřeno

Přehled grantů a klinických studií

Granty

EC-IC anastomóza v léčbě mozkové ischémie (IGA 3902-3, 1996-1999).
Cílem bylo stanovení hemodynamických parametrů symptomatické okluze ACI hodnocením cerebrovaskulární rezervní kapacity pomocí SPECT (Diamox) a identifikace pacientů, kteří by profitovaly z EC-IC anastomózy.

Hlavní řešitel: prof. MUDr. Vl. Beneš, DrSc., Neurochirurgická klinika, 1. LF UK a ÚVN, Praha-Střešovice
Řešitelé: prim. MUDr. O. Skřivánek, MUDr. J. Neumann, Neurologické oddělení, Nemocnice Chomutov

Charakteristika aterosklerotického plátu a riziko mozkové ischemie při stentingu vnitřní karotidy (16-30965A, 2016-2019).
Cílem bylo identifikovat charakteristiky aterosklerotického plátu u symptomatických a asymptomatických stenóz karotidy pomocí ultrazvuku, CT a MR spojeného se zvýšeným rizikem periprocedurálního rizika mozkové ischemie u pacientů.

Hlavní řešitel: prof. MUDr. D. Školoudík, Ph.D., Neurologická klinika FN Ostrava
Řešitelé: prim. MUDr. J. Neumann, MUDr. D. Součková, KZ, a.s. – Nemocnice Chomutov, o.z.

Projekty

IKTA: Vzdělávací síť iktových center (OP VK, CZ.1.07/2.4.00/12.046).

Řešitel: prim. MUDr. J. Neumann, KZ, a.s. – Nemocnice Chomutov, o.z.
Spoluřešitel: MUDr. Jan Pouzar, MUDr. J. Kubík, KZ, a.s. – Nemocnice Chomutov

HOBIT: HOdina BIologie pro živoT (OP VK, CZ.1.07/1.1.16/02.0136).
Inovativní projekt na záchranu života pomocí multimediálního a simulačního vzdělávání. Cílem projektu bylo vyhodnotit znalosti žáků základních škol o příznacích mozkového a srdečního infarktu, zvýšit povědomí o těchto příznacích a naučit děti na tyto příznaky reagovat.

Hlavní řešitel: doc. MUDr. R. Mikulík, Ph.D., ICRC a Neurologická klinika, FN u sv. Anny v Brně
Řešitel: prim. MUDr. J. Neumann, KZ, a.s. – Nemocnice Chomutov, o.z.

TIAregistry.org: An international, Prospective, TIA-clinic based, Web-based registry with long-term follow-up.

Hlavní řešitel: prof. Pierre Amarenco, MD, PhD, INSERM and Department of Neurology and Stroke Centre at Bichat University Hospital, Denis Diderot University and Medical School, Paris, France
Řešitelé
: prim. MUDr. J. Neumann, MUDr. J. Pouzar,  KZ, a.s. – Nemocnice Chomutov, o.z.

E.W.O: Parkinson disease: Epidemiology of Wearing Off  in the Czech Republic

Hlavní řešitel: Prof. MUDr. J. Roth, DrSc., Neurologická klinika, 1. LF UK a VFN, Praha
Řešitel: prim. MUDr. J. Neumann, KZ, a.s. – Nemocnice Chomutov, o.z.

Projekt Klinické doporučené postupy
Agentura pro zdravotnický výzkum České republiky, registrační číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0008221.

KDP-AZV-03-ČNS Ischemická cévní mozková příhoda nebo tranzitorní ischemická ataka kardioembolické etiologie a jejich sekundární prevence, rok 2019.

Garant: prof. MUDr. Josef Bednařík, CSc.
Pracovní tým: doc. MUDr. Michal Bar, Ph.D., FESO, prim. MUDr. Jiří Neumann, doc. MUDr. Daniel Šaňák, Ph.D. FESO, prim. MUDr. Aleš Tomek, Ph.D., FESO

KDP-AZV-11-ČNS Ischemická cévní mozková příhoda nebo tranzitorní ischemická ataka nekardioembolické etiologie a jejich sekundární prevence, rok 2020.

Garant: prof. MUDr. Josef Bednařík, CSc.
Pracovní tým: prim. MUDr. Aleš Tomek, Ph.D., FESO, doc. MUDr. Michal Bar, Ph.D., FESO, prim. MUDr. Jiří Neumann, doc. MUDr. Daniel Šaňák, Ph.D. FESO

Randomizované klinické studie

Neurologické oddělení disponuje kvalitním klinickým a technologickým zázemím pro provádění klinického výzkumu a studií. Klinické studie probíhají v transparentním prostředí, podle předem vypracovaného plánu, na základě schválení etickou komisí a v souladu s legislativou a standardy správné klinické praxe.

GAL-INT-18: A randomized double-blind placebo-controlled trial to evaluate the efficacy and safety of galantamine in subjects with mild cognitive impairment clinically at risk for development of clinically probable Alzheimer´s Disease

MATCH: Management of atherotrombosis with clopidogrel in high-risk patients with recent transient ischemic attack or ischemic stroke: a randomized, double-blind study, with 18 months of follow-up

PREVAIL: An open label, randomized, parallel-group, multi-center study to evaluate the efficacy and safety of  enoxoparin versus unfractionated heparin in the prevention of venous thromboembolism in patients following acute ischemic stroke

OXN 3401: A randomised, double-blind, placebo and aktive controlled, double-dummy, paralel group study to determinate the safety and efficiancy of oxycodone/naloxone prolonged-release tablets id subjects with moderate to severe, chronic nonmalignant pain

PERFORM:  Prevention of cerebrovascular and cardiovascular Events of ischaemic origin with teRutroban in patients with a history oF ischaemic strOke or tRansient ischaeMic attack

TULEP 1: Transdermal use of Lisuride in Early Parkinson´s Disease: A double blind, randomized, Placebo and Pramipexole controlled study to evaluace the efficacy and safety of Lisuride TTS

SP746 a SP874 (2006-2007): A multi-center, open-label, follow-on trial to assess the long-term safety and efficacy of lacosamide in subjects with painful distal diabetic neuropathy including a double-blind, randomized time point withdrawal subtrial

OPTUK MSPP PRO002 (2007): A multicentre, double-blind, placebo-controlled evaluation of intranasal sumatriptan delivered with the OptiNose powder device in the treatment of acute migraine

ME 1-2 (2008-2009): A randomised, Double-Blind, Placebo-Controlled, Ascending Dose, Phase IIa Study of Safety and Motor Function Restoration in Subjects Treated with SA4503 following Acute Ischaemic Stroke

BOREALIS  (2009-2010): A multicenter, randomized, double-blind, asesor-blind, non-inferiority study comparing the efficacy and safety of once-weekly subcutaneous biotinylated idraparinux (SSR126517E) with oral adjusted-dose warfarin in the prevention of stroke and systematic thromboembolic events in patiens with atrial fibrilation

TRUST (2010-2013): Transdermal Rotigotine User Surveillance Study, SP854. A naturalistic, multisite, observational study of rotigotine trandermal patch and other currently prescribed therapies in patiens with idiopathic parkinson´s dinase

MACSI (2010-2011): A double blind, randomized, placebo-controlled, parallel group, multicenter Phase 3 pivotal study to assess the safety and efficacy on 1 mg(kg/day intravenous DP-b99 over 4 consecutive days versus placebo hen initiated within nine hours of acute ischemic stroke onset

SP0976 (2011-2012): Multicentre, double-blind, placebo-controlled, parallel-group, phase IV study to asses the effect of rotigotine on non-motor symptoms in patiens with idiopathic parkinson´s disease.  

CLOTBUST-ER (2013-2015): A Phase 3, Randomized, Placebo-Controlled, Double-Blind Study of the Combined Lysi sof Thrombus with Ultrasound and Systemic Tissue Plasminogen Activator (tPA) for Emergent Revascularization (CLOTBUST-ER) in Acute Ischemic Stroke

SOCRATES (2014-2016): A Randomized, Double-Blind, Multinational Study to Prevent Major Vascular Events with Ticagrelor Compared to Aspirin (ASA) in Patients with Acute Ischaemic Stroke or TIA

RESPECT-ESUS (2017): Dabigatran Etexilate for Secondary Stroke Prevention in Patients With Embolic Stroke of Undetermined Source. NCT02239120

THALES (2018-2019): A Randomised, Double-Blind, Placebo-Controlled, International Multicentre, Phase III Study to Investigate the Efficacy and Safety of Ticagrelor and ASA Compared with ASA in the Prevention Stroke and Death in Patients with Acute Stroke or Transient Ischaemic Attack