Menu Zavřeno

Personál oddělení

primar

MUDr. Jiří Neumann

Primář oddělení
primar

MUDr. Jan Pouzar

Zástupce primáře
primar

MUDr. Alena Táboříková

Vedoucí jednotky intenzivní péče
primar

Bc. Jiřina Nepovímová

Vrchní sestra oddělení

Na oddělení pracuje 13 lékařů, z toho dvanáct má nejvyšší vzdělání v neurologii (atestaci II.stupně nebo specializovanou způsobilost) a 2 lékaři jsou v přípravě k atestaci. Jedna lékařka má specializaci v dětské neurologii. Součástí týmu je klinický logoped.

MUDr. Lenka Hönigová

Sekundární lékařka

Zaměření:

 • Všeobecná neurologie
 • Epileptologie
 • Elektroencefalografie
MUDr. Michaela Jüngerová

Sekundární lékařka

Zaměření:

 • Všeobecná neurologie
MUDr. Petra Bodnárová

Sekundární lékařka

Zaměření:

 • Všeobecná neurologie
 • Nervosvalová onemocnění
 • Myoskeletální medicína
 • Elektromyografie
 • Evokované potenciály
 • Elektroencefalografie
MUDr. Pavlína Josefíková

Sekundární lékařka

Zaměření:

 • Všeobecná neurologie
 • Cévní mozkové příhody
 • Neurosonologie
Mgr. Petra Kadlecová

Klinická logopedka

MUDr. Alena Táboříková

Sekundární lékařka

Zaměření:

 • Všeobecná neurologie
 • Intenzivní péče
 • Cévní mozkové příhody
 • Neurosonologie
MUDr. Kamil Slowik

Vedoucí lékař spánkového pracoviště

Zaměření:

 • Všeobecná neurologie
 • Spánková medicína
 • Kognitivní neurologie
 • Polysomnografie
MUDr. Monika Šimečková

Sekundární lékařka

Zaměření:

 • Všeobecná neurologie
 • Elektroencefalografie
MUDr. Milena Zdvořilá

Sekundární lékařka

Zaměření:

 • Všeobecná neurologie
 • Bolesti hlavy
 • Elektroencefalografie
Dr. Andrei Elagin

Sekundární lékař

Zaměření:

 • Všeobecná neurologie
MUDr. Jiří Neumann

Primář oddělení

Zaměření:

 • Všeobecná neurologie
 • Cévní mozkové příhody
 • Neurosonologie
 • Parkinsonova nemoc
 • Elektroencefalografie
MUDr. Jan Pouzar

Zástupce primáře oddělení

Zaměření:

 • Všeobecná neurologie
 • Cévní mozkové příhody
 • Elektroencefalografie
MUDr. Helena Rytířová

Sekundární lékařka

Zaměření:

 • Všeobecná neurologie
 • Epileptologie
 • Elektroencefalografie
MUDr. Renata Sušická

Dětský neurolog

Zaměření:

 • Dětská neurologie
 • Dětská epileptologie
 • Elektroencefalografie

Externisté:

 • MUDr. Ján Macko - neurosonologie
 • MUDr. Jan Kubík - elektromyografie, nervosvalová onemocnění
 • MUDr. Helena Straková - elektromyografie
 • MUDr. Ivana Řepíková
 • MUDr. David Černík, Ph.D., MBA

Na všech pracovištích je zaměstnáno dohromady 46 sester, včetně dvou zdravotních asistentek a jednoho zdravotního asistenta. Devět sester má vzdělání v intenzivní péči (ARIP), sedm má specializaci v elektroencefalografii (EEG), šest v evokovaných potenciálech (EP) a dvě v elektromyografii (EMG). Čtyři sestry jsou certifikované spánkové laborantky. Jedna sestra se věnuje péči o chronické rány (ChR). Na oddělení dále pracují tři ošetřovatelky a sedm sanitářů.

Jednotka intenzivní péče

Petra Pöschlová
Staniční sestra

 • Martina Zalabová
 • Jana Pospíchalová
 • Lenka Merxbauerová
 • Pavlína Marková
 • Silvie Valešová
 • Dana Blahová
 • Svatava Mazalová
 • Simona Procházková
 • Blanka Bidmonová
 • Šárka Neradová
 • Pavlína Friedlová
 • Kateřina Vaníčková
 • Lucie Dibelková
 • Iveta Vojtěchová
 • Andrea Lisková
 • Rudolf Barták
 • Simona Dvořáková
 • Bc. Petra Krištofová
 • Gabriela Kokošková, DiS.
 • Ludmila Šerá
 • Jana Hošková
 • Hana Korfová

Standardní oddělení

Dita Černá
Staniční sestra

 • Anna Šístková
 • Lenka Liebigová
 • Renata Radová
 • Alena Lebartová
 • Věra Kocourková
 • Jitka Sládková
 • Marcela Rychetská
 • Bc. Eva Nekola
 • Bc. Jana Jiránková
 • Linda Dezortová Roubínková
 • Barbora Mrázková
 • Michaela Gemsová
 • Marie Patková
 • Irena Schindlerová
 • Dagmar Zahradilová
 • Martin Isteník

Ambulance a laboratoře

Vlasta Nová
Staniční sestra

 • Michaela Wittmanová
 • Vladimíra Kelbichová
 • Markéta Bittnerová
 • Jindřiška Hrubá
 • Eva Dušková
 • Hana Kohoutová
 • Jaroslava Bajerová
 • Lada Součková
 • Hana Jirásková
 • Lenka Patková
 • Kamila Fusová