Menu Zavřeno

Historie oddělení

Historie neurologického oddělení v chomutovské nemocnici začíná v roce 1954, kdy bylo otevřeno samostatné ambulantní neurologické oddělení. V roce 1966 bylo rozhodnuto o zřízení lůžkové části, jejíž činnost byla zahájena v květnu roku 1967. V roce 1969 se oddělení rozšířilo o dětskou neurologii.

Byly rozvíjeny nejen léčebné, ale také diagnostické možnosti. Rozšířila se  spolupráce s radiologickým oddělením a byly zavedeny nové vyšetřovací metody včetně elektroencefalografie, elektromyografie a echoencefalografie. V 70. letech minulého století se na oddělení prováděly se i neurochirurgické operace (mozkové nádory, výhřezy meziobratlových plotének). V tuto dobu byla činnost oddělení korunována zavedením diagnostiky mozkových nádorů pomocí pozitivní ventrikulografie s užitím Conray 60, jednalo se o unikátní práci. Tato metoda byla v chomutovské nemocnici zavedena jako první v  republice a druhá v Evropě.

1954 - 2020

V polovině 80. let byla na neurologii vybudována jedna z prvních JIP, což znamenalo významný posun v péči o pacienty s akutním postižením mozku, zejména s cévní mozkovou příhodou. Práci oddělení dále zkvalitnilo zavedení metodik kontrastního vyšetření, především angiografických vyšetření (digitální substrakční angiografie) a na počátku 90. let instalace CT přístroje s možností vyšetření mozku výpočetní tomografií.

Prvním přednostou oddělení byl MUDr. Zdeněk Pinta. Jeho nástupcem byl celostátně uznávaný odborník MUDr. Otakar Skřivánek, který oddělení vedl od roku 1973 do roku 1999 a z neurologie vybudoval kvalitní a renomované pracoviště uznávané a vyhledávané jak zdravotníky, tak pacienty. Primář Skřivánek byl dlouholetým předsedou cerebrovaskulární sekce a členem výboru České neurologické společnosti ČLS JEP. Za svoji činnost byl vyznamenán udělením čestného členství a čestnou medailí České lékařské společnosti JEP. Na jeho práci navázal MUDr. Milan Hošek, který oddělení vedl do roku 2010. Za jeho primariátu se oddělení dále úspěšně rozvíjelo a personálně stabilizovalo. Jeho práce byla završena získáním akreditace 2. typu, tedy nejvyšší pro obor neurologie. MUDr. Milan Hošek byl také činný ve výboru České neurologické společnosti ČLS JEP.

no-user-image-214x300

MUDr. Zdeněk Pinta

1966 - 1973
skrivanek-prim2-214x300

MUDr. Otakar Skřivánek

1973 - 1999
hosek-prim-214x300

MUDr. Jiří Hošek

1999 - 2010
primar-214x300

MUDr. Jiří Neumann

2010 - dosud

Zásadním bodem pro oddělení bylo přidělení nejvyššího druhého stupně akreditace od Ministerstva Zdravotnictví České republiky v roce 2008. Od této chvíle může naše pracoviště poskytovat plné vzdělání v oboru neurologie pro všechny lékaře, kteří míří k atestačním zkouškám.

Akreditace nejvyššího stupně v roce 2008

Posun v péči o pacienty s cévní mozkovou příhodou je získání statutu iktového centra v roce 2010. Neurologické oddělení se tak stalo součástí sítě pro komplexní léčbu akutních mozkových infarktů. V rámci centra bylo umožněno aplikovat speciální léčbu systémovou intravenozní trombolýzou (IVT).

Založení iktového centra v roce 2010

V současnosti neurologické oddělení v Chomutově zajišťuje komplexní neurologickou péči pro dětské i dospělé pacienty v jihozápadním regionu Ústeckého kraje (Chomutovsko, Žatecko, Podbořansko, Kadaň a okolí). Základní zaměření oddělení je na neurovaskulární a neuromuskulární problematiku, kde naše působení má nadregionální přesah. Zejména v neurovaskulárním programu se podílíme na vývoji nových národních doporučení a na klinickém testování nových postupů a možností diagnostiky i léčby cévních onemocnění mozku.