Menu Zavřeno

Ambulantní lumbální punkce

Lumbální punkce je procedura umožňující odběr mozkomíšního moku z páteřního kanálu v bederní oblasti. Vyšetření se provádí za přísně sterilních podmínek během hospitalizace či plánovaně v ambulantní režimu.

Naše oddělení poskytuje vybraným pacientům provedení lumbální punkce bez nutnosti hospitalizace. K vyšetření přichází pacient na standardní lůžkovou stanici neurologického oddělení ve smluvený všední den v ranních hodinách. Zdravotní sestřičky uloží pacienta na expektační pokoj, kde je znovu kompletně informován o celé proceduře a podepisuje informovaný souhlas s provedením punkce, pokud jej dosud nepodepsal. Následuje odběr krve k párovému vyšetření s mozkomíšním mokem.

Samotná lumbální punkce probíhá obvykle vsedě atraumatickou jehlou a v nekomplikovaných případech netrvá déle jak 5 minut. Standardně se jedná o nebolestivý výkon, který nevyžaduje lokální anestezii. U vybraných indikací provádíme punkci vleže na boku.

Někteří pacienti vyžadují premedikaci anxiolyticko-sedativními léky a proto vyžadujeme přítomnost doprovodu blízkou osobou. Celková doba observace po nekomplikovaném výkonu je minimálně dvě hodiny, během kterých se pacient zdržuje na lůžku (prvních 30 minut na vleže břiše, zbytek je libovolná poloha vleže). Po uplynutí observační doby odchází pacient s doprovodem domů, kde zbytek dne převážně odpočívá a doplňuje tekutiny.

Ambulantní lumbální punkce v přehledu

KDE? Standardní lůžková stanice neurologického oddělení, areál nemocnice, budova D, 4.patro

KDY? Všední dny v 8 hodin po předchozí domluvě (na sekretariátu nebo v ambulanci č.1)

JAK? Atraumatickou punkční jehlou, kterou si zakoupíte v lékárně

KÝM? Výkon provádí lékař lůžkové stanice za asistence dvou sestřiček

JAK DLOUHO? Procedura trvá cca 5 minut, observace po výkonu je cca 2 hodiny (platí pro nekomplikovaný průběh)

CO SEBOU? Atraumatickou punkční jehlu, doprovod, tekutiny (vhodné jsou colové nápoje bez cukru)

Každý pacient musí vyplnit a podepsat informovaný souhlas s výkonem, který dostanete při objednání v ambulanci.

Význam odběru mozkomíšního moku

Vyšetření mozkomíšního moku, neboli likvoru, je zcela zásadní pro stanovení správné diagnózy u specifických neurologických onemocnění:

  • Infekční zánětlivá onemocnění (př. meningitida, encefalitida)
  • Autoimunitní zánětlivá onemocnění (př. autoimunitní encefalitidy)
  • Krvácení do likvorových cest – subarachnoidální krvácení
  • Neurodegenerativní procesy (př. Alzheimerova nemoc, Creutzfeldt-Jacobova nemoc)
  • Poruchy spánku (Narkolepsie s kataplexií)

Komplikace a rizika lumbální punkce

Závažnější komplikace lumbální punkce jsou obecně velmi vzácné (např.infekce v místě vpichu nebo meningitida). Relativně častější komplikace jsou postpunkční syndrom nebo bolesti zad v místě vpichu. Vznik ochrnutí dolních končetin u správně provedené punkce je nemyslitelný (častý dotaz našich pacientů).

Postpunkční syndrom

Stav rozvíjející se po lumbální punkci při pokračujícím úniku mozkomíšního mozku z punkčního kanálu v durálním vaku. Typické příznaky jsou bolesti hlavy a nevolnost vázané na vertikalizaci a s úlevou vleže. Mezi rizikové faktory patří užití „traumatické jehly“, vyšší, štíhlé a mladé ženy. Zásadní v léčbě je několika denní klidový režim, dostatek tekutin s kofeinem (doporučují se kolové nápoje) a běžné léky na bolesti. Při neúspěchu této léčby se přistupuje k „zalepení“ punkčního kanálu pomocí vlastní krve. Tento výkon se provádí vzácně.