Menu Zavřeno

Neurologické oddělení je součástí Nemocnice Chomutov, odštěpného závodu Krajské Zdravotní a.s. Oddělení je akreditované pracoviště druhého typu pro postgraduální a předatestační vzdělávání lékařů (včetně rezidentských míst a odborných stáží) a středního zdravotnického personálu).

Primární regionální působnost našeho oddělení je vymezena jihozápadní oblastí Ústeckého kraje (Chomutovsko, Žatecko, Podbořansko, Kadaň a okolí) o celkovém počtu cca 200 000 obyvatel.

Specializovaná pracoviště

Naše oddělení nabízí ve vybraných specializacích péči s nadregionálním přesahem – jedná se zejména o iktové centrumregionální centrum diagnostiky a léčby spasticity pracoviště spánkové medicíny.

Poskytovaná péče

V roce 2019 bylo přijato k hospitalizaci 1 517 pacientů, především s cévní mozkovou příhodou, epileptickými záchvaty nebo s nádory nervového systému. V ambulancích během řádné pracovní doby bylo provedeno více než 11 000 neurologických vyšetření, z toho řádově pětina v ambulanci dětské neurologie.